Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải trọng: 31,8 Tấn

Kinh doanh xe: 0901 803 238
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 801 261
Cung cấp phụ tùng: 0938 801 261