Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

(12-10-2015 02:58 PM) - Lượt xem: 1747

DÒNG XE

 

Số lần bảo dưỡng 
định kỳ miễn phí

 

 

Thay nhớt 
miễn phí

 

 

Thay lọc nhớt, 
lọc nhiên liệu 
miễn phí

 

THACO FORLAND

4 lần
  Lần 1: 1.000 Km
  Lần 2: 5.000 Km
  Lần 3: 10.000 Km
  Lần 4: 20.000 Km

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các 
xe sử dụng động cơ 
Yuchai)

THACO TOWNER

4 lần
  Lần 1: 1.000 Km
  Lần 2: 5.000 Km
  Lần 3: 20.000 Km
  Lần 4: 50.000 Km

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

THACO OLLIN

4 lần
  Lần 1: 1.000 Km
  Lần 2: 5.000 Km
  Lần 3: 50.000 Km
  Lần 4: 100.000 Km

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các 
xe sử dụng động cơ 
Yuchai)

THACO AUMARK

THACO AUMAN

SƠ MI RƠ MOOC

4 lần
  Lần 1: Tháng thứ 1
  Lần 2: Tháng thứ 2
  Lần 3: Tháng thứ 12
  Lần 4: Tháng thứ 24

 

Không

THACO FRONTIER

 4 lần
  Lần 1: 1.000 Km
  Lần 2: 5.000 Km
  Lần 3: 20.000 Km
  Lần 4: 50.000 Km

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

THACO HYUNDAI

TƯ VẤN SẢN PHẨM : 0938 905 075

  • https://www.facebook.com/thacodian/
  • https://youtu.be/YCZiCJ67iO4
  • https://www.facebook.com/thacodian/
?