Bảo hành

Bảo hành

(12-10-2015 02:56 PM) - Lượt xem: 1809
Thời hạn bảo hành
11/04/2015 9:39:51 SA

Sản phẩm

Thời hạn bảo hành chung

Thời hạn bảo hành 

các chi tiết cơ bản

THACO FORLAND

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

9 tháng hoặc 15.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

THACO TOWNER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 30.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

THACO OLLIN

24 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

THACO AUMARK

THACO AUMAN

SƠ MI RƠ MOOC

24 tháng

18 tháng

THACO FRONTIER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

THACO HYUNDAI

 

TƯ VẤN SẢN PHẨM : 0938 905 075

  • https://www.facebook.com/thacodian/
  • https://youtu.be/YCZiCJ67iO4
  • https://www.facebook.com/thacodian/
?