Thông tin chung

Thông tin chung

(12-10-2015 02:55 PM) - Lượt xem: 1646
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH  & KHUYẾN CÁO BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
CÁC DÒNGSẢN PHẨM THACO TẢI
 
DÒNG XE
Thời hạn 
bảo hành

 

Số lần 
bảo dưỡng 
định kỳ

 

Thay nhớt 
miễn phí

 

Thay lọc nhớt,
lọc nhiên liệu
miễn phí

 

THACO FORLAND

 

1 năm hoặc
20.000 km
(Tùy điều kiện
nào đến trước)

 

  4 lần
  Lần 1: 
  1.000 Km
  Lần 2: 
  5.000 Km
  Lần 3: 
  10.000 Km
  Lần 4: 
  20.000 Km
1.000 km

1.000 km

 

(Chỉ áp dụng
cho các xe 
sử dụng 
động cơ Yuchai)

 

FLD600_4WD_220x180.png
THACO TOWNER
2 năm hoặc
50.000 km
(Tùy điều kiện
nào đến trước)
  4 lần
  Lần 1: 
  1.000 Km
  Lần 2: 
  5.000 Km
  Lần 3: 
  20.000 Km
  Lần 4: 
  50.000 Km
1.000 km Không
 Towner 900__220x180_1.png
THACO OLLIN

 

2 năm hoặc
100.000 km
(Tùy điều kiện
nào đến trước)

 

  4 lần
  Lần 1: 
  1.000 Km
  Lần 2: 
  5.000 Km
  Lần 3: 
  50.000 Km
  Lần 4: 
  100.000 Km
1.000 km

1.000 km

 

(Chỉ áp dụng
cho các xe 
sử dụng 
động cơ Yuchai)

 

 Ollin198.png
THACO AUMARK
Aumark250.png
THACO AUMAN
Auman 220x180 C1290.png
THACO FRONTIER

 

2 năm hoặc
50.000 km
(Tùy điều kiện
nào đến trước)

 

  4 lần
  Lần 1: 
  1.000 Km
  Lần 2: 
  5.000 Km
  Lần 3: 
  20.000 Km
  Lần 4: 
  50.000 Km

1.000 km

Không
ThacoFrontier_icon_220x180_new.png
THACO HYUNDAI
 hd65.png
SƠ MI RƠ MOOC 2 năm
  4 lần
  Lần 1:
  Tháng thứ 1
  Lần 2: 
  Tháng thứ 2
  Lần 3: 
  Tháng thứ 12 
  Lần 4: 
  Tháng thứ 24

 

 

 

 
Không
 

TƯ VẤN SẢN PHẨM : 0938 905 075

  • https://www.facebook.com/thacodian/
  • https://youtu.be/YCZiCJ67iO4
  • https://www.facebook.com/thacodian/
?